| MUSHALPUR COLLEGE

  03624295542

  principalmushalpurcollege@gmail.com
  mushalpurcollege@gmail.com

fashion img

All Staff Details:

Dr. Priyanath Basumatary
[Principal]

BONARAM BORO
[UDA]

PABITRA BASUMATARY
[UDA]

NIJWM KHUNGUR BASUMATARY
[Jr. Asstt.]

SWMDWN BRAHMA
[GRADE-IV]

ALEAN BRAHMA
[Jr. Asst.]